Juraj Hermann o Panorama City

06.02.2013

Ako by ste zhodnotili svoje nové dielo Panorama City?

Mojím cieľom je, aby sme my všetci, ktorí sa zúčastňujeme na zrode tohto projektu, mohli jedného dňa povedať, že sme spoločne vytvorili výnimočné dielo. Veď to bude výsledok cieľavedomej, viacročnej práce developera projektu, nás architektov i mnohých špičkových inžinierov, ktorí sa podieľajú na projekte a budú sa podieľať i na samotnej realizácii týchto dvoch najvyšších obytných budov na Slovensku.

Do akej miery sa odlišuje súčasná podoba projektu v porovnaní s pôvodným návrhom španielskeho architekta Ricarda Bofilla?

Pôvodný návrh svetoznámeho katalánskeho architekta Ricarda Bofilla pre Panorama City bol vytvorený v roku 2007, teda pred prepuknutím svetovej ekonomickej krízy, ktorá sa výrazne prejavila i v realitnom biznise prakticky na celom svete a teda logicky i u nás na Slovensku. Novým požiadavkám trhu sa musel prispôsobiť i celý projekt Panorama City. Z návrhu Bofilla zostala zachovaná najpodstatnejšia čas, teda dvojica obytných veží s charakteristickým trojuholníkovým pôdorysom. Bofill navrhol celosklené štíhle veže, ktoré z pohľadu realitných špecialistov evokovali skôr administratívne výškové stavby, preto sme do súčasnej podoby projektu navrhli otvorené obytné loggie pre každý byt. Nový architektonický výraz obytných veží okrem samotných loggií výrazne ovplyvňujú priebežné, biele, horizontálne, parapetné pásy rozličnej výšky v miestach okien a loggií. Charakteristické je i nové zakončenie veží v ktorom dominujú na nárožiach veľké zasklené terasy, evokujúce určitú afinitu s našou architektúrou blízkeho Toweru 115. 

Panorama City patrí medzi veľkolepé projekty, no i veľké projekty sú tvorené z malými dôležitými detailami. Ktoré detaily dali tvár tomuto novému obytnému komplexu?

Z pohľadu budúcich užívateľov to bude určite detailné riešenie loggií so zasklenými zábradliami, ktoré umožňujú cez celosklené loggiové steny nádherné výhľady na Bratislavu už z interiéru obývacej miestnosti. Ďalej sú to rohové okná spální, ktoré zabezpečia zaujímavé priehľady a dostatok denného osvetlenia i pri zamračenej oblohe. Vôbec celkové detailné naštudovanie a riešenie fasád umožní maximálne výhľady a prirodzené vetranie obytných miestností aj pri zatvorených oknách tak, aby bol interiér bytu bezpečne uzavretý pred vetrom a hnaným dažďom a akusticky chránený pred hlukom z exteriéru. Pohode v byte bude pomáhať i dômyselne vyriešené a individuálne regulovateľné chladenie. Verím, že budúci užívatelia docenia i kvalitné detailné riešenia vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody priamo v ich byte, dobré osvetlenie, kvalitnú elektroinštaláciu a zdravotechniku, ktorým sme venovali veľkú pozornosť. Tieto technické riešenia umožnia detailnú kontrolu prevádzkových nákladov a individuálne regulovateľnú spotrebu jednotlivých médií pre majiteľov bytov. V neposlednom rade by som chcel spomenúť kvalitné detailné riešenie všetkých spoločných priestorov  a ich povrchov. Napríklad koberce vo výťahovej lobby a v spoločných  chodbách, ktoré hlavne tlmia kročajový hluk, ale zároveň vytvárajú nadštandard, aký nepoznáme pri bežných bytových domoch.   

Čím je podľa vás výnimočná Panorama City pre potenciálneho záujemcu, ktorého v súčasnosti atakuje kvantum developerských projektov?

Je to určite viacero jednoznačných výhod. V prvom rade je to vynikajúca poloha celého projektu, priamo v novom, rozširujúcom sa centre Bratislavy, blízko Dunaja. Ďalej hmotové a výškové riešenie stavby, ktoré umožňuje z bytov nádherné panoramatické výhľady na Bratislavu, Dunaj, Malé Karpaty a Panónsku nížinu. Myslím si, že je to aj veľmi pekná nadčasová architektúra celého projektu. Je to i prepracované, kvalitné dispozičné riešenie jednotlivých bytov a vyššia výška obytných miestností až o 17 centimetrov oproti norme, ktorú majú bežné projekty. Ďalej je to určite vysoký základný štandard technického vybavenia bytov, ako je napríklad centrálny rozvod chladenej vody pre nadštandardné chladenie jednotlivých bytov. V neposlednom rade je to i dostatok parkovacích miest pre rezidentov, veľmi kvalitne riešené vstupné priestory s recepciou, Ďalej sú to supermarket a ostatné potrebné obchody a služby na prízemí objektu, ktoré sú prístupné suchou nohou pre všetkých obyvateľov vďaka markíze, ktorá lemuje parter celého objektu. Verím, že budúci obyvatelia docenia i nadštandardne rýchlu a dostatočnú prepravnú kapacitu priestranných výťahov, ktoré ich pohodlne a rýchlo prepravia z prízemia i zo všetkých garážových podlaží do priestranných, pekne riešených výťahových lobby až po 33. poschodie.     

Panorama City ponúka 606 bytov. Na čo ste kládli dôraz pri tvorbe dispozícii takého množstva bytov?

V prvom rade sme sa snažili nájsť rozumný pomer medzi celkovou plochou jednotlivých bytov a ich izbovitosťou. Myslím si, že veľkosť jednotlivých bytov podľa kategórií je optimálne prispôsobená reálnym potrebám a možnostiam potenciálnych klientov. Tieto východiská a kritéria súčasného trhu  sme pretavili do účelnosti dispozičného riešenia. Ďalej sme sa snažili využiť netypický, trojuholníkový pôdorys jednotlivých obytných podlaží na priestorovo zaujímavé dispozičné riešenia bytov v nárožiach, ktoré sa plošne menia so stúpajúcou výškou objektu. Myslím, že v rámci tých 606 bytov sme vytvorili dostatok alternatívnych dispozičných riešení, veľkostí a typov bytov s rôznou orientáciou, aby si z nich mohol vybrať každý záujemca, ktorého projekt Panorama City osloví.

Jednotlivé byty sú oddelené sadrokartónovými medzibytovými priečkami, ktoré sa v zahraničí používajú bežne, na Slovensku sa ale stretávajú s predsudkami. Ako sa na sadrokartónové priečky pozeráte vy ako architekt?

Technický vývoj a pokrok napreduje všade, aj v stavebníctve a architektúre. Sadrokartón je vynikajúci, moderný stavebný materiál, ktorý umožňuje prakticky suchú výstavbu bytových i medzibytových priečok. Tieto majú oveľa lepšie vlastnosti, ako napríklad priečky z tehál. Sú rovnejšie, hladšie, majú oveľa lepší akustický útlm ako tehlové medzibytové priečky, najmä keď sú tak ako v Panorama City doplnené oceľovým plechom po celej ploche priečky. Takéto riešenie navyše znemožňuje prebúrať sa z jedného bytu do druhého. Použitie sadrokartónových medzibytových priečok taktiež umožňuje do budúcnosti variabilitu a flexibilitu dispozičného riešenia bytov. Jednotlivé byty bude možné nezávisle na nosnom systéme celej stavby bez problémov zväčšiť, alebo zmenšiť podľa meniacich sa životných potrieb majiteľov bytov. 

Architektúra súčasnosti prežíva svoj boom. Projekty vo svete sú fascinujúcou prehliadkou originality, ale aj dômyselnosti a kreativity. Ako sa pozeráte na súčasnú architektúru na Slovensku?

 Architektúra je zhmotnením ekonomického, spoločenského a kultúrneho vývoja spoločnosti, v ktorej vzniká. Preto i súčasná slovenská architektúra je len zrkadlom našich spoločenských podmienok. Prekáža mi, že na Slovensku absentuje úloha štátu, ako osvieteného investora verejných stavieb, ktoré by mohli mať kvalitnú a často krát i prestížnu architektúru. Takýto typ stavieb u nás prakticky nevzniká. Preto vývoj našej architektúry spočíva v podstate iba na pleciach súkromných developerov. Verím však, že sa nám projekt Panorama City podarí zrealizovať v takej kvalite, že prinesie výrazný príspevok do dejín súčasnej architektúry na Slovensku.

VSTUP PRE REZIDENTOV